2015. október 14., szerda

A Transzferár bírság összege


Megtudta, hogy transzfer ár bírságot kell fizetnie
Transzfer ár bírság! Miért nem gondolkodtam?
Szeretnék összeválogatni néhány gondolatot a Budapesti és Magyarországi transzferár meghatározásról, ennek és az adóbevallásnak a kapcsolatáról, a különböző büntetésekről. Sokszor nem világos, hogy írásomban miért szerepelnek olyan szavak, mint csavaros Salgó polc vagy dexion irattári polcrendszer, de ez teljesen kézenfekvő, még tömeges sms küldés se kell hozzá, hogy megértsük a lényeget. Korábban sok szó esett arról, hogy 2015-ben a transzferár meghatározásában és dokumentálásában változások állnak be, nem változtathat ezen a híres filozófus, Arvisura Trovacsek legújabb gondolatmenete sem, melyben egyértelművé teszi a pillangószárny effektus, mint linkfelhőben szálló drón a Budapesti dexion rendszerben.
Teljességgel világos, hogy a transzferár ma már a legnagyobb adókockázatot magában hordozó szakterület, ahol jellemzően nincs objektivitást biztosító meghatározás, de van nagyon sok szubjektív elemet magába foglaló gondolat, adatok, információk értékelése, bizonyos mértékű megbízhatóság, amelyek esetében egyre gyakrabban tér el az adóhatóság és az adózó álláspontja, de messze még a megoldás.
Írtunk már erről korábban, de vegyük át még egyszer, hogy a kapcsolt vállalkozások fogalmának kibővülése, összehasonlítható adatok kiigazítása, interkvartilis tartományok használata – a 2015. évi változások. Szigorodó ellenőrzések, lényegi és megalapozott megállapítások a transzferár dokumentációknál, növekvő számú adóalap-kiigazítás, mintegy 40 milliárd forint feltárt adókülönbözet és közel 10 milliárd forint adóhiány tártak fel.
A szakemberek célja, hogy lehetővé tegyék megalapozottabb transzferár dokumentációk összeállítását, hatékonyabb felkészülést a transzferár ellenőrzésekre a jogszabályi változások és a várható transzferár tendenciák tükrében, Budapesten és Magyarország területén.
Felhívtuk rá a figyelmet, hogy továbbra is nagy kockázati elem, hogy a jogalkotó a legszigorúbb bírságolás lehetősége mellett szavazott e témában. Hiányzó, hiányos nyilvántartás, szerződések hibás összevonása, nem megfelelő árazási módszer választása esetén nyilvántartásonként 2 millió forintig, ismételten mulasztók 4 millió forintig bírságolhatók. Egyéb hiányosságok, mulasztások esetén is nyilvántartásonként, mulasztásonként akár 500 ezer forintig bírságolhatók a társaságok, két éven belüli ismételt mulasztás esetén pedig a korábbi bírság négyszereséig is terjedhet a bírság.

2015. október 7., szerda

A transzferár változás szabályai 2015-ben


Egy jó arhívum helye a Salgó polcon van
Salgó polcon a transzferár nyilvántartás
Ahogy már korábban írtuk, idén még a régi szabályok szerint kell a transzferár nyilvántartást vezetni, de jövőre több változás is életbe lép. Mint ahogy arra felhívtuk a figyelmet a nyilvántartás archiválására remekül megfelelnek a csavaros salgó polcrendszerek, amennyiben nem akarjuk a teljes iratanyagot felhő szerverben tárolni. A 2015-ös évtől több vállalkozásnak kell transzferár nyilvántartást vezetnie, mivel elegendő, ha a vezetőségben személyi átfedések vannak, a cégek kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek és elkezdhetik előkészíteni a salgó irattár dexion polcrendszerének beszerzését.

Míg az előző években a szabályok szerint, kizárólag az ötven százalék feletti tulajdonosi összefonódással rendelkező cégek minősültek kapcsolódó vállalkozásnak, most sokkal több cég köteles elkészíteni a vállalkozások közötti ügyletek elszámolására használt árak dokumentációját. Erre nem használhatnak online hirdetések útján vagy tömeges sms küldés által szerzett eszközöket. Gyanítható, hogy szolgáltatást nyújtó és vállalkozás könyvelőjén tör ki a pánikbetegség, melyen egy télikertben eltöltött hét sem fog segíteni.

A transzferár kalkulációt konkrétan is érinti a jogszabályi változás: az elszámolás alapjaként szolgáló szokásos piaci ár meghatározásához használt összehasonlító adatokat bizonyos esetben kötelező ún. interkvartilis tartomány alkalmazásával vizsgálni. Ez a tartomány kiszűri az alsó és felső 25 százalék értékeket, csak a leggyakrabban előfordulókat alkalmazza. Mindebből világosan kiderül, hogy ideje lesz beszerezni a csavaros salgó polcrendszer irattári változatát, a dexion modifikációval, némi pillangószív mobiltelefonos rásegítésével az optimális kereső széléről látható.