2015. november 22., vasárnap

A kereskedelmi szatellitszámlák mibenléte

Nem tömeges sms, de jó szatellit számla
A szatellitszámla az adózásban

Szatellit számlák a laptopszervizben


A kereskedelmi cégek számára több fontos gazdasági szegmens is létezik, melyekkel foglalkozniuk kell. Mint korábban említettük, kiemelt figyelmet kel fordítani a transzferár meghatározására és nem elhanyagolható, hogy milyen marketingfajtákat választunk. A tömeges üzenetküldés vagy az sms marketing jótékony hatással lehet az építőipari vagy számítástechnikai cég vagy vállalat profittermelésére, de emellett nagyon lényeges elem a külkereskedelem is. A külkereskedelem segítségével kerülhetnek kapcsolatba a hazai cégek és vállalatok a külföldi felhasználókkal. Érdemes kellő áttekintéssel és jól átgondoltan, számviteli szakemberek segítségével elkészíteni a szatellitszámlákat. Ebben segítségünkre lehet a Nemzetközi Statisztikai Dokumentumok sorozatban (Nemzetközi előírások és ajánlások a statisztikai módszerek és osztályozások köréből) Maszári István és Tóthné Kiss Virág szerkesztésében megjelent Kereskedelmi szatellitszámlák című könyv.
Röviden a könyv tartalmáról:
  • Leírják a kereskedelmi szatellitszámlák statisztikáját a nemzetközi országok gyakorlatában.
  • Módszertani útmutatót nyújtanak a fent említett számlák elkészítéséhez.
    • elmagyarázzák a közbenső rendszer összeállításának mibenlétét
    • bevezetnek a kereskedelmi központok számláinak kiállítási fortélyaiba
    • konkretizálják a szatellitszámlák összeállításának módját
  • Megismertet minket az EU-tagországok 1995-ös szatellitszámla kialakítási gyakorlatával.
  • Természetesen megmagyarázza a fontosabb szakkifejezéseket és definíciókat, sajnos az optimalizált Acer laptop kijelző és SSD szerviz árak kalkulálásában adódó transzferár meghatározás vagy a csoportos sms küldés rejtelmeibe nem vezet el minket.

2015. november 7., szombat

Az akkreditív típusai

Könyvviteli alapok.
A transzfer akkreditív egy ismert Bank gyakorlatában
A transzfer ár meghatározás előtt ismerkedjünk meg azzal, hogy mi is a transzfer akkreditív. 

Az akkreditív formák különleges típusaival is érdeme behatóbban megismerkedni. Az érthetőség kedvéért, néhány kereskedelmi ügylet leírásával szemléltetjük ezeket.

Transzferálható – transzfer akkreditív.


A transzferálható szó jelentése átruházható, mely egy adott akkreditív teljes feltételrendszerét az akkreditív kedvezményezettje átruházhatja részben vagy egészben egy harmadik személyre.
Hogyan néz ki egy kereskedelmi ügylet, Re-export esetén:
„M” magyar cég árut vesz „E” külföldi cégtől, mely árut tovább eladja „V” harmadik országbeli vevőjének. M cég saját hasznát figyelembe véve magasabb áron adja V cégnek az árut, leggyakrabban az úgynevezett „middleman” szereppel, mivel köztes eladóként, ill. köztes vevőként jelenik meg egy személyben. E vállalattól árut vásárol, V vállalatnak árut ad el. M vállalat igyekezni fog, hogy V vállalat ne szerezzen tudomást T cég pontos kilétéről, ill. annak értékesítési áráról. Erre azért van szükség, mert esetleg V vállalat legközelebbi üzletkötése során közvetlenül keresi majd fel T vállalatot. A Budapestre szánt télikerti áru vagy a laptop esetleg nem is érkezik Magyarországra, hanem közvetlenül E vállalattól V vállalatig kerül elszállításra. Ezt a fajta üzletet az teheti szükségessé, hogy M vállalat jó kapcsolatokkal rendelkezik a beszerzési ország területén, míg V vállalat számára teljesen ismeretlen. (Nem ritka ez az orosz tagállamok, Magyarország és a nyugati országok kapcsolatában, ahol Magyarország tölti be a Middleman szerepet.)
M vállalatnak nem áll módjában akkreditívet nyitni E vállalat javára, esetleg nem rendelkezik a megfelelő fedezettel, hiszen ő csak relatíve kis haszonért dolgozik. V vállalat azonban rendelkezik a fedezettel és az áru szállítására vonatkozóan is ő adja az irányvonalakat. Ezért célszerű V vállalattal úgy megegyezni, hogy transzferálható akkreditívet nyithasson M vállalat javára. M vállalatnak igen nehéz szerep jut ebben az esetben, hiszen tárgyalásai során úgy kell ügyeskednie, hogy ki ne hagyhassák az ügyletből. Amennyiben az alap akkreditívben V vállalat szerepel, mint az áru átvevője, úgy E vállalat számára világossá válik, hogy ki a végső vevő, vagy E vállalat, mint feladó szerepel az összes okmányon, úgy mint V vállalat számára karnyújtásnyira van az olcsóbb beszerzés lehetősége, az első jól sikerült ügylet után.