2016. április 27., szerda

Kivitelezési megbízás

Költséges télikert ár gyártás
A télikertépítés dokumentációja

A költségvetés fajtái télikertépítésnél

A télikertépítés és gyártásnál valamint a teraszbeépítésnél fontos mozzanat a megfelelő dokumentáció és a transzferár mértékének meghatározása, amennyiben erre szükség van.
Az építési engedély birtokában a megrendelő (építtető vagy beruházó) – ha nincs saját kivitelező szakembergárdája – kivitelezőt keres a terveken elképzelt mű gyakorlati megvalósítására. Előzetes megállapodás után az építtető első teendője az írásbeli megbízás eljuttatása a kivitelezőhöz. Ennek a megbízásnak tartalmaznia kell:
 • a télikert és terasz építés alapadatait (helyét, beruházóját, jellegét).
 • költségvetés és egyéb dokumentációkat (ha szükséges transzferár).
 • a kezdő és befejező határidőket.
 • a rendelkezésre álló pénzügyi hátteret
A megbízás áttanulmányozása után a kivitelező – többek között – megfontolja a következőket:
 • van-e az adott időintervallumban szabad kapacitás.
 • a gazdasági eredményesség szemszögéből előnyös-e a vállalkozás.
 • beszerezhetők-e a kívánt anyagok.
A kivitelező és az építtető képviselői a télikert vagy terasz építési helyszínének megtekintése után elkészítik az építési vállalkozói szerződést, amelyet mindkét fél kézjegyével lát el, és amelytől a továbbiakban csak közös megegyezés esetén térhetnek el (amennyiben erre szükség van).
A szerződés tartalmazza:
 • az elvégzendő építési feladat pontos meghatározását,
 • a teljesítési határidőt
 • a kivitelezési költség nagyságát, kiegyenlítésének módozatait és az elszámolási feltételeket,
 • milyen segédberendezéseket ad az építtető a munkavégzés során,
 • az anyag- és szerkezetbeszerzés módjait és felelősségét.
A télikertépítés és teraszbeépítési munka során felmerülő transzferár mértékéről és a szükséges dokumentációról a gyártó cég ad pontos felvilágosítást.

2016. április 20., szerda

Marketing terv télikert gyártóknak

Marketing terv a télikertnek
Egy látványos télikert

A télikertgyártás marketing kampányának ára nem transzferálható

A marketingterv tulajdonképpen egy „navigációs térkép”, melyben pontosan meghatározásra kerül a Caribi Télikert cég célja, s az is, hogyan lehet a kitűzött célt elérni.
A marketing terv a télikertgyártó üzleti tervének egyik alapeleme.

A marketing kampányterv fejezetei

 • Termék/szolgáltatás
 • Ár
 • Értékesítési út
 • Arculat
 • Reklám, promóció, PR tevékenység

Termék/szolgáltatás

 • A termék, esetünkben a télikert leírása, használati értéke
 • Minőség – milyen minőségi kategóriába sorolhatóak be a legyártott nyílászárók
 • Alak, forma, stílus – hány féle színben, formában tervezhető a télikert a célpiacok és a gyártói lehetőségek figyelembevételével.

Árpolitika

Az elérendő piaci részesedés és a termék esetleges újszerűségének ismeretében milyen árpolitikát teremt a bevezetési árszint meghatározása a szolgáltató cég.

A télikertgyártás, építés ára

 

Fizetési feltételek: milyen feltételekkel adja el a terméket, milyen garanciákat kér a vásárlóktól.
Árdifferenciálás: milyen esetben és milyen mértékben kíván a megállapított kiindulási ártól eltérni.
Egyéb díjak: kíván-e valamilyen szolgáltatásért egyéb díjat felszámítani (például transzferár).

Értékesítési út

Milyen értékesítési utat választ, kiket kapcsol be az értékesítés folyamatába, nyújt-e partnereinek valamilyen kedvezményeket.
Közvetlen értékesítésénél milyen az üzlet raktár-készlete, előre gyártott ajtó, ablak.
Bolt nélküli kereskedelem esetén milyen eszközökkel, mely partnerekkel dolgozik.