2011. március 28., hétfő

Mi a piaci ár? Laptop árak

laptop árak - alkatrész ára
Asus laptopok piaci ára
A laptop transzfer árat a piaci árral szemben szokás definiálni. Ennek megértéséhez nemárt először magának a piaci árnak a mibenlétét tisztázni. Miben áll a szokásos piaci ár lényege?

Laptopok piaci áraA szokásos piaci árat a következő módszerek valamelyikével kell meghatározni:
a) összehasonlítható független árak módszerével, amelynek során a szokásos piaci ár az az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon;
b) viszonteladási árak módszerével, amelynél a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal;
c) költség és jövedelem módszerrel, amelynek során a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal növelt értékében kell meghatározni;
d) egyéb módszer alapján, ha a szokásos piaci ár az a)-c) pontokban foglaltak alapján nem határozható meg;
e) budapesti laptopszervizben kedvező piaci áron szerezhetők be alkatrészek, mindenekelőtt Dell akkumulátor és Asus töltő.

2011. március 26., szombat

Transzferár - jogszabályi háttér

(Előzmény: Mi az a transzferár?) Tisztáztuk, mit tekinthetünk kapcsolt vállalkozásoknak az ivóvíz fertőtlenítés iparágában. Amennyiben ezek a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó - az e törvényben előírt más, a vízkezelési adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül - adózás előtti eredményét

  • a) csökkenti, feltéve, hogy
  • aa) az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és
  • ab) a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint
  • ac) rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét;

2011. március 24., csütörtök

Mi az a transzferár?

Az üzleti életben új és új fogalmak jelennek meg, ilyen például EU Transzferár Dokumentáció (EU TPD). Megértéséhez előbb tisztába kell jönnünk azzal, mi is az a transzferár.

A legtöbb gazdasági ügylet árát a piac alakítja ki, ezáltal a független felek között létrejön a piaci ár, mely mindig változó.

Vannak azonban olyan ügyletek, amelynek a szereplői egymástól nem függetlenek. Ilyen esetben előfordulhat, hogy egymás között nem a piaci árat alkalmazzák, hanem annál magasabb vagy alacsonyabb értéken kereskednek egymással. ezt nevezzük elszámolói árnak vagy transzferárnak.

Kik a nem független vállalkozások? Olyanok elsősorban, amelyek egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Nézzünk erre néhány példát:
  •     két vagy több cégben ugyanaz a tulajdonos személye vagy ugyanaz a tulajdonosi kör
  •     egyik vállalkozásban a másik vállalkozás többségi tulajdonnal rendelkezik
  •     a belföldi társaságnak külföldi anyavállalata van
  •     egy külföldi cég magyarországi fióktelepe
A megfelelő tulajdonosi arány esetén ezeket a társaságokat kapcsolt vállalkozásoknak hívjuk. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyleteknél az ár eltérhet a piaci ártól, például egy külföldi termelő cég a belföldi leányvállalatának 30%-os árengedménnyel értékesíti a terméket, amit a belföldi leánycég 100%-os áron ad tovább belföldön.

Ilyen és hasonló eseteknél a két fél között alkalmazott árat hívjuk transzferárnak (angolul Transfer pricing). [Előfordul a transzfer-ár és transzfer ár írásmód is.] A transzferárakkal befolyásolni lehet a résztvevő cégek eredményét, ezáltal a keletkező fizetendő adó összegét is.

Lásd még: Transzferár